Το 2006 αποφοίτησα από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ειδικότητα Φυτοπροστασίας). Η πτυχιακή μου μελέτη είχε θέμα «Μελέτη της αποτελεσματικότητας μιας γης διατόμων (DEBBM-P/WP) σε χαμηλές δόσεις κατά τριών ειδών Κολεοπτέρων αποθηκευμένων σιτηρών».

   Το 2009 αποφοίτησα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΄΄Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου΄΄ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μεταπτυχιακή μου μελέτη είχε θέμα «Μελέτη της αλληλεπίδρασης του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) με τα Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) και Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) με την χρήση του βιοδείκτη GFP». Η πρακτική άσκηση έγινε στο Γ. Π. Α., στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και σε τμήματα πώλησης φυτοφαρμάκων.

   Η περαιτέρω πορεία μου ήταν ειδίκευση σε καθαρά εντομολογικά θέματα και κυρίως σε έντομα κατοικημένων χώρων και αποθηκών. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχω συγγράψει, και τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο είναι οι παρακάτω: 

• Athanassiou C. G., Kavallieratos N. G., Vayias B. J., Stephou V. K.: «Evaluation of a new, enhanced diatomaceous earth formulation for use against the stored product pest, Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrychidae)», International Journal of Pest Management, 54:1, 43-49, 2008.
• Vayias B. J., Stephou V. K.: Factors affecting the insecticidal efficacy of an enhanced mixture of DE with the plant extract bitterbarkomycin, against adults of three major stored product species, Journal of Stored Products Research, 45 226–231, 2009.
V. K. Stephou, S. E. Tjamos, E. J. Paplomatas, C. G. Athanassiou: Transformation and attachment of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Ascomycota: Hypocreales) conidia on the cuticle of Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) in conjunction with diatomaceous earth, Biological Control, 2010 and
Presentation in International Conference of the IOBC/WPRS Working Group, ‘’Integrated Protection of Stored Products’’, University of Thessaly, July 4-7, 2011, Volos, Greece.
Β. Κ. Στέφου, Η. Π. Κιούλος, Χ. Γ. Αθανασίου: Προκαταρκτική μελέτη της πανίδας των κουνουπιών (Diptera: Culicidae) στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Poster στο 14o Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 11-14 Οκτωβρίου 2011, Ναύπλιο.

   Επίσης, έχω ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα του Υποέργου ΕΠΑΝ/4.3.6.1ε/263 με τίτλο: «Μελέτη της αποτελεσματικότητας του όζοντος ως υποκαπνιστικού σε αποθηκευμένα δημητριακά εναλλακτικού του βρωμιούχου μεθυλίου, του διοξειδίου του άνθρακα, της φωσφίνης και άλλων τοξικών ουσιών, στο πλαίσιο της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου».

   Όσον αφορά την προϋπηρεσία μου, έχω εργαστεί ως τομεάρχης δακοκτονίας στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης τα έτη 2007, 2008 και 2009, ενώ το 2010 εργάστηκα σε εταιρεία απεντομώσεων, απολυμάνσεων και μυοκτονιών για ένα χρόνο. Το 2011 και το 2012 ως Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου (εξελέγη για πρώτη φορά το 2010) και ως υπεύθυνη του εντομολογικού τομέα, ήμουν επιβλέπων στην κουνουποκτονία του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Η κουνουποκτονία έγινε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (και τον κ. Αθανασίου Χρ.- Επίκουρο Καθηγητή Εντομολογίας) με βάση το ερευνητικό πρόγραμμα που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και του Πανεπιστημίου με τίτλο ‘’Καταγραφή και χαρτογράφηση της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των Culicidae στην περιοχή του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Τέλος, το 2011 ήμουν επιβλέπων στην κατσαριδοκτονία του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου του έτους 2011 με εμφανή τα αποτελέσματα. Στο τέλος του 2012 δημιούργησα την δική μου εταιρεία απεντομώσεων, απολυμάνσεων, μυοκτονιών και ασφάλειας τροφίμων.

   Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες και ενημερώνομαι συνεχώς για τους εντομολογικούς εχθρούς και τους τρόπους καταπολέμησης αυτών.

Back to top